S O F I E   S T E N B E R G

EXHIBITIONS  & PROJECTS

ARTWORKS


BIOGRAPHY

Jag heter Sofie Stenberg och är född och uppvuxen 1977 i Alunda. Jag är utbildad vid Konstfack där jag läste inredningsarkitektur och möbeldesign i fem år vilket ledde till en konstnärlig magisterexamen (MFA Master of fine arts) år 2004. Sedan dess har jag arbetat som konstnär och inredningsarkitekt med bildkonst, arkitektur och form på olika sätt i diverse projekt och konstellationer både som anställd och som frilansande.


Här på hemsidan visar jag min konstnärliga verksamhet. Vill du veta mer eller se referenser från övriga inredningsarkitektur-och formuppdrag kontakta mig.


Mina konstnärliga arbeten består bland annat av storskaligt måleri, teckningar, poetiska typografier och rumsliga installationer ofta med natur eller återbrukat material. Jag återkommer ofta till landskapet, barnet och tiden.


Det är ett lågmält, intuitivt och direkt samarbete. Jag söker efter det oväntade, gräver i det gångna och letar i min närhet.


Genom att kombinera konstnärliga metoder med digitala och traditionella tekniker utvecklar jag projekt och mina verk i olika skalor och sammanhang. Till exempel i utställningar, tillfälliga konsthändelser, deltagarbaserade processkonstverk, workshops och utformning av våra offentliga rum.


Jag vill gärna jobba platsspecifikt för att ge liv till mina arbeten i dialog med omgivningen då nya betydelser för både verket och rummet uppstår. Visionen i det offentliga rummet är att skapa hållbara och mänskliga miljöer och verk som berör och väcker nyfikenhet.