S O F I E   S T E N B E R G

EXHIBITIONS  & PROJECTS

ARTWORKS


BIOGRAPHY

Jag heter Sofie Stenberg och är konstnär och arkitekt

(f. 1977), Född och upppvuxen i Alunda och utbildad vid Konstfack i Stockholm. Jag arbetar med bildkonst och arkitektur-och formuppdrag.


Mina arbeten består bland annat av storskaligt måleri, teckningar, poetiska typografier och rumsliga installationer ofta med natur eller återbrukat material.


Med olika redskap som med en pensel eller en såg formar jag konstruktioner eller landskap. Jag tar fram unika bitar som fylls och färgas med mening och sätts ihop till en helhet. Det är ett lågmält, intuitivt och direkt samarbete. Jag söker efter det oväntade, gräver i det gångna och letar i min närhet.


Genom att kombinera konstnärliga metoder med digitala och traditionella tekniker utvecklar jag projekt och mina verk i olika skalor och sammanhang. Till exempel i utställningar, tillfälliga konsthändelser, deltagarbaserade processkonstverk, workshops och utformning av våra offentliga rum.


Jag jobbar gärna platsspecifikt för att ge liv till mina arbeten i dialog med omgivningen då nya betydelser för både verket och rummet uppstår. Visionen i det offentliga rummet är att skapa hållbara och mänskliga miljöer som väcker känslor.