S O F I E   S T E N B E R G

EXHIBITIONS  & PROJECTS


BIOGRAPHY

Jag heter Sofie Stenberg och är konstnär och arkitekt

(f. 1977), Född och upppvuxen i Alunda och utbildad vid Konstfack i Stockholm. Jag arbetar framför allt med bildkonst samt arkitektur-och formuppdrag.

 

Nyfikenhet och viljan att upptäcka det oväntade präglar min intuitiva arbetsprocess. Jag utforskar livets platser, förgänglighet och naturens rum. Jag intresserar sig för subtila händelser och vardagslivets ritualer.


Mina arbeten består bland annat av storskaligt måleri, teckningar och rumsliga installationer och jag återkommer ofta till landskapet och barnet som motiv.


Genom att kombinera konstnärliga metoder med digitala och traditionella tekniker utvecklarjag mina projekt och verk. Jag jobbar gärna platsspecifikt för att forma sina arbeten i dialog med omgivningen då nya betydelser för både verket och rummet uppstår. Visionen i det offentliga rummet är att skapa hållbara och mänskliga miljöer som väcker känslor.


Ibland skapar jag också tillfällig, proceskonst där jag bjuder in deltagare till gemensamt skapande. Just nu är jag aktuell med projektet Rum för Uppfinnelse.


ARTWORKS