HEM

S O F I E    S T E N B E R G

ENKÖPINGS KONSTHALL

Molnens naggade kanter

MED KOS

Rum för uppfinnelse

GAMEL GRÄNOME SKULPTURPARK

Vår räddare

RÄTTVIKS KONSTHALL

Genomsyrad

PUBLIK WORKSHOP MED KOS

Konstruktionen

HEBY FOLKETS PARK

Konst tar plats 2022

KONST I ALLA RUMMEN

Offentlig konst

RÄTTVIKS KONSTHALL

Genomsyrad

GALLERI FRÖJA

Lånad jord

HEBY FOLKETS PARK

Konst tar plats 2022
GENOMFÖRDA OCH FIKTIVA PROJEKT

Gestaltningar

ÖSTERBYBRUK ÅNGHAMMAREN

Lek mig till liv

GALLERI FRÖJA

Flow

TECKNINGSAFFÄREN

Veckans skiss

ÖSTERBYBRUK ÅNGHAMMAREN

Rum för uppfinnelse

TECKNINGSAFFÄREN

Veckans skiss

INSTAGRAM