HEM

S O F I E    S T E N B E R G

ENKÖPINGS KONSTHALL

Molnens naggade kanter

MED KOS

Rum för uppfinnelse

GAMEL GRÄNOME SKULPTURPARK

Vår räddare

RÄTTVIKS KONSTHALL

Genomsyrad

PUBLIK WORKSHOP MED KOS

Konstruktionen

HEBY FOLKETS PARK

Konst tar plats 2022

KONST I ALLA RUMMEN

Offentlig konst

RÄTTVIKS KONSTHALL

Genomsyrad

ÖSTERBYBRUK ÅNGHAMMAREN

Lek mig till liv

DIGITALT VERK

Climb every landscape

GALLERI FRÖJA

Lånad jord

GENOMFÖRDA OCH FIKTIVA PROJEKT

Gestaltningar

HEBY FOLKETS PARK

Konst tar plats 2022ÖSTERBYBRUK ÅNGHAMMAREN

Lek mig till liv

GALLERI FRÖJA

Flow

ÖSTERBYBRUK ÅNGHAMMAREN

Lek mig till liv

ÖSTERBYBRUK ÅNGHAMMAREN

Lek mig till liv

RÄTTVIKS KONSTHALL

Genomsyrad

INSTAGRAM