S O F I E   S T E N B E R G


" Genom att låta konsten vara tillgänglig att ta på, förändra, krypa genom och över, pröva eller spegla sig i kan både barn och vuxna utforska och delta i utställningen."


I mig bor känslan

Medverkande

Sofie Stenberg, Ida Ahlgren, Sara Nordgren

Gästkonstnär i Storbrunn: Li Widergren


Välkomna hit!


  • Kulturhuset Storbrunn i Östhammar, hösten 2024
  • Kulturhuset Möbeln i Tierp, nov - jan 2025
  • Galleri 2, Uppsala Konstnärsklubb i Uppsala, våren 2025

I mig bor känslan är en konstutställning som vill väcka nyfikenhet och undersöker liv, sinnen och känslor.


Möta känslan  

Genom att låta konsten i utställningen vara tillgänglig att ta på, förändra, krypa genom eller över, pröva eller spegla sig i kan både barn och vuxna utforska och delta på flera sätt i utställningen. Med olika sinnen kan man möta taktila konstverk, små ljud, olika material, rumsligheter och nyanser.


Hur kan vi skapa denna konstupplevelse?

Vi konstnärer jobbar under år 2024 med att ta fram konstverk till utställningen med egna kopplingar kring temat och vi använder oss av olika metoder och tekniker. I utställningen möts våra verk.


Program och skapande verksamhet

Med skapande verksamhet och konst kan vi uttrycka oss, gestalta och hantera våra känslor. Vi kan till exempel sätta form och färg på sådant som kan vara svårt att uttryckas på annat sätt. Vi kan använda konsten som språk. Skapande-workshops erbjuds i anslutning till utställningen där man kan utforska och hitta vägar till eget skapande. Här kan både barn och vuxna, förskola, skola eller intresserade delta tillsammans med konstnärer och pedagoger.


Håll utkik efter kommande workshops!

Projektet har fått stöd av, samarbetar med eller kommer att visas på: