S O F I E   S T E N B E R G


" Genom att låta konsten vara tillgänglig att ta på, förändra, krypa genom och över, pröva eller spegla sig i kan både barn och vuxna utforska och delta i utställningen."


I mig bor känslan

I mig bor känslan är en vandrande konstutställning som vill väcka nyfikenhet om konsten och undersöker sinnen och känslor.

 

Det är ett interaktivt rum för barn i åldrarna ca 0 -10 år och deras vuxna där man kan utforska konsten genom att röra den, känna den, spegla sig i den eller krypa över den.  

 

Konstutställningen består av verk och experiment som skapats av olika konstnärer och några verk är framtagna av barn i regionen. I utställningen finns det också möjlighet för besökare att jobba vidare med det växande, gemensamma verket ”Allas landskap” som är en del av utställningen.


I anslutning till konstutställningarna bjuder vi in till olika skapaworkshops för barn och vuxna där vi arbetar tillsammans. Min förhoppning är att barnen ska kunna associera vidare, hitta sina berättelser eller stoff till eget skapande.


Med konst kan vi uttrycka oss, gestalta och hantera våra känslor. Vi kan till exempel sätta form och färg på sådant som kan vara svårt att uttryckas på annat sätt. Vi kan använda konsten som språk. Ett språk där tankar och känslor bearbetas och ges form.


Medverkande konstnärer

Sofie Stenberg, Sara Nordgren, Ida Ahlgren

Gästkonstnär i Östhammar: Li Widergren

(En gästkonstnär bjuds in på de olika utställningsplatserna.)


Utställningen hittar du här


  • Kulturhuset Storbrunn i Östhammar                      NÄR: 19 september - 3 november 2024                                                                                                      
  • Kulturhuset Möbeln i Tierp                                    NÄR: 16 november 2024 - januari 2025                                                                                                       
  • Galleri 2, Uppsala Konstnärsklubb i Uppsala    NÄR: Våren 2025                                                               


Skapaworkshops


  • LERA - Skapaworkshop med lera. Prova på att dreja och skulptera med lera eller prova att  "Lera en känsla"                                                                  NÄR: 12 Juni Kl 13-16                                             VAR: Societetshuset Källör, Östhammar                       I samarbete med bygdeföreningen Källör.                                                                                                      Håll utkik efter kommande workshops! 


    Projektet har fått stöd av, samarbetar med eller kommer att visas på: