S O F I E   S T E N B E R G

"I dolda spår som under ytan ger aning får det plats med sammansvärjningar och stora sagor om sorg dom aldrig berättats hänger sig fast i trådar som lindats runt fingrarna och fortsätter upp mot handen. Resten är upphittade delar som spolats upp mot ett öppet torg. Allt detta ville jag säga dig men nu är det försent." /Text till installationen 

Molnens naggade kanter


SEPARATUTSTÄLLNING

MÅLERI OCH INSTALLATION

ÅR: 2020

PLATS: ENKÖPINGS KONSTHALL


Sofie visar sitt måleri i två av Konsthallens utställningsrum. I det mellersta rummet dominerar en sirlig installation av formmässigt intressanta ting hon hämtat från sin närhet - ett rumsligt experiment för att se hur tingen
förhåller sig till varandra. Installationen
kompletteras av verbala beskrivningar.
Sammantaget ett stycke skiraste poesi


Färg och struktur, experimentlusta och
nyfikenhet präglar Konsthallens första
utställare, en ung konstnär med både
skiraste poesi och koloristisk kraftfullhet
i sitt konstnärliga uttryck.


Måleriet är koloristiskt. Dova toner,
stora färgsjok, brutna färger. Målat med
bred pensel och kraftiga penseldrag. En
blandning av föreställande och abstrakt.

/Gunnilla Edström