Gestaltningar

Fotomontage: Sofie Stenberg

Konstnärliga gestaltningar 

Jag arbeter gärna platsspecifikt för att utforma mina verk i dialog med

omgivningen då både verket och omgivningen får ny mening.

Foto: Sofie Stenberg

Konstnärliga gestaltningar


Jag har erfareheter av att jobba i offentliga rum både som konstnär och arkitekt. Rum som befolkas av människor och som ska kunna användas, upplevas och finnas kvar under många år.


Jag söker konstnärliga gestaltningsuppdrag och projektleder och medverkar gärna i hela processen från tidigt skede till färdig lösning. Jag är van att samordna mig med andra konsulter och kan  även jobba med workshops och pedagogiska inslag i processen.”När jag jobbar i våra gemensamma,

publika rum är min vision att skapa mänskliga och

hållbara miljöer

som både möter behov,

väcker engagemang eller

känslor och bjuder på sinnlighet. Mina verktyg är

konst och arkitektur.”


Jag visualiserar/illustrerar både egna och hjälper andra konstnärer med sina ideér och projekt. Jag har god erfarenhet av exempelvis ritningar, beskrivingar, kalkyler, tidplaner och hållbara lösninga för platsspecifika rum och miljöer.