S O F I E   S T E N B E R G

Jag arbeter gärna platsspecifikt för att utforma mina verk i dialog med

omgivningen då både verket och omgivningen får ny mening.

Foto: Sofie Stenberg

Konstnärliga gestaltningar


Jag har erfareheter av att jobba i offentliga rum både som konstnär och arkitekt. Rum som befolkas av människor och som ska kunna användas, upplevas och finnas kvar under många år.