S O F I E   S T E N B E R G

Jag har lekt och klättrat runt i alla landskapen. Kombinerat och överskridit rummen – Naturens rum, det virtuellas rum och måleriets rum.

Climb every landscape


DIGITALT VERK - CLIMB EVERY LANDSCAPE

Bearbetning av befintlig målning

ÅR: 2023

PLATS: VIRTUELLT RUM

MED: 11 TRANSITDELTAGARE/ KONSTNÄRER


CLIMB EVERY LANDSCAPE

Jag har lekt och klättrat runt i alla landskapen. Kombinerat och överskridit rummen – Naturens rum, det virtuellas rum och måleriets rum.

Jag har begett mig ut i mitt målerilandskap där jag känner igen mig och känner mig själv. Liksom i naturens rum omhuldats av bekanta ljud och dofter. Har tagit mig upp på en sten och låtit mig formats av nyanser och strukturerat och placerat delar till en helhet. Jag har mött några på vägen. Sett inget men hört att det som nyss var, inte längre finns kvar.


UTSTÄLLNINGEN
Det digitala verket "Climb every landscape" 

visades i det digitala Kulturhuset tillsammans

med 11 andra deltagare i residenset som ordnades av Transit våren 2023.


I samarbete med det digitala kulturhuset stoff och Transit.