S O F I E   S T E N B E R G

Rum för Uppfinnelse - Tillfällig, deltagarbaserad processkonst


Rum för Uppfinnelse undersöker den gemensamma skapandeprocessen i det offentliga rummet. Vi har skapat ett mobilt, tillfälligt rum för gemensamt konstskapande som vi under våren provat i flera sammanhang och på olika platser. Här har det konstnärliga utforskandet och materialet stått i centrum.


Du har på ett enkelt sätt kunnat delta och förhoppningsvis fått inspiration. Kanske kan vi öppna dörrar till fler egna inre och yttre skapanderum.


Genom att tänka med våra händer formar vi inte bara oss själva utan också vår egen framtid.


Vi låter konsten vara något du upptäcker på gatan och får ta i och bygga upp omedelbart. Projektet har en direkthet som är enkel och samtidigt involverande för besökaren. Vi har utformat aktiviteten så att det ska vara tillgängligt för många. Här har både barn och vuxna lämnat spår och byggt tillsammans.


I Rum för uppfinnelse tänker vi med händerna, tillsammans och bygger gemensam historia.


 

Vi förändrar det offentliga rummet när vi är där och bygger i det. Atmosfären, energin, minnena och hur man rör sig. Interventioner som på det här sättet tar över och förändrar stadsrummet för en stund, med små medel kan ge en känsla av att du lever i ett flöde, att vad som helst kan hända. Det kan skapa nyfikenhet och öppenhet.


I görandet uppstår mötet


Projektet har givit utrymme för besökare att utforska och uttrycka sig tillsammans med oss. Vi har byggt hängande konst och vindlande konst, konst man kan krypa in i och konst med små utställningar i. På alla platser har vi mött engagerade, nyfikna deltagare som byggt intressanta rum eller varit delaktiga på andra sätt genom att kommentera, namnge, diskutera och ställa frågor.


Vi har samverkta med olika lokala aktörer på de platser vi besökt. Det har givit nya perspektiv.


Det har varit i mötet mellan rummet, människorna och materialet som konsten har uppstått!


Läs mer om projektet och se bilder på instagramkontot @rumforupofinnelse

 Foto: Mötesplats Steneby

Foto: Mötesplats Steneby

Foto: Mötesplats Steneby

Foto: Mötesplats Steneby

Foto: Mötesplats Steneby

Foto: Gabriella Lidström

KOS Sofie Stenberg och Kajsa G Sjölén

Om konstnärerna

"

KOS är Kajsa och Sofie. De jobbar med platsens förutsättningar och använder ofta natur och återbrukat material i sina verk och installationer.


KAJSA G SJÖLEN är yrkesverksam konstnär, konst och slöjdpedagog verksam i Uppsala. Utbildad vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam.


Hennes konstnärliga arbete består i teckning, måleri, poesi, interaktiva skulpturer och händelser. Hon har gjort flytande konserter i mörkret, jättestora teckningar, 12 meter höga eldskulpturer med mekaniska rörelser. I Kajsas arbete finns ofta ett stort allvar som balanseras med humor.


Kajsa har arbetat med scenografi och kostym och är alltid intresserad av rummet. Men också av att få besökarna aktiva, att trycka på knappar, stoppa huvudet i saker eller vara med och bygga.


Mer information om Kajsa finns på

www.kajsanity.orgSOFIE STENBERG

SOFIE STENBERG är konstnär och arkitekt utbildad vid Konstfack. Hon arbetar med bildkonst, arkitektur- och formuppdrag. 

 

Nyfikenhet och viljan att upptäcka det oväntade präglar hennes intuitiva arbetsprocess. Sofie utforskar livets platser, förgänglighet och naturens rum. Hon intresserar sig för subtila händelser och vardagslivets ritualer.


Hennes arbeten består bland annat av storskaligt måleri, teckningar och rumsliga installationer och återkommer ofta till landskapet och barnet.


Genom att kombinera konstnärliga metoder med digitala och traditionella tekniker utvecklar hon sina projekt och verk. Hon jobbar gärna platsspecifikt för att forma sina arbeten i dialog med omgivningen då nya betydelser för både verket och rummet uppstår. Visionen i det offentliga rummet är att skapa hållbara och mänskliga miljöer som väcker känslor.


Mer information om Sofie finns på

www.sofiestenberg.com

Hitta oss här 2023

Under våren och sommaren 2023 kommer Rum för uppfinnelse att inta olika platser i det offentliga rummen dit allmänheten har tillträde. Det krävs ingen oftast ingen föranmälan. Det här är några fasta ställen men vi kommer att poppa upp på fler så håll utkik och följ oss gärna så länge på instagram!  @rumforuppfinnelse

Mötesplats Steneby 


MUSTADFORS - FOLKETS HUS

DATUM: 2 feb Kl 9-16


Rum för Uppfinnelse på konferens

Rum för uppfinnelse kommer till konferensen LOCATION, LOCATION, LOCATION för att skapa tillsammans med konferensdeltagarna i Folkets Hus.


Mötesplats Steneby bjuder in till konferens för att prata om platsutveckling. De fokuserar på en samskapande och idéburen platsutveckling där design och kulturdrivna processer ligger till grund och som bidrar till en hållbar omställning. OBS! Anmäkan krävs. Här kan du anmäla dig till konferensen. >>

Konstrummet Storbrunn  


ÖSTHAMMAR - KULTURHUSET STORBRUNN

DATUM: 5/5 kl 13-16 Konstnärerna leder processen på plats. 

6-13/5 - Kom och se konstverket, gå in i det, upplev det, på plats finns material så att du själv på egen hand kan bygga vidare och bidra. 


Tillfällig deltagarbaserad konst i Östhammar
Vi välkomnar allmänheten. Kom och se konstverket, gå in i det, upplev det! På plats i Konstrummet finns material så att du själv på egen hand kan bygga vidare och bidra. Tillsammans gör vi ett tillfälligt, gemensamt konstverk i vass. Konstnärerna KOS Kajsa G Sjölén och Sofie Stenberg leder processen 5/5

kl13-16. Aktiviteten är gratis och för alla åldrar, drop in!


Rum för uppfinnelse skapar i Konstrummet med besökare.


Läs mer om Storbrunn och kulturhuset här>>

Celsiustorget


UPPSALA - SVARTBÄCKSGATAN

DATUM: 6 Maj 12-16


Vi välkomnar allmänheten. Rum för uppfinnelse skapar i stadsrummet tillsammans med besökare. Var med och bygg eller bara se hur konstverket växer under timmarna. Vi hoppas på sol och många deltagare.


Aktiviteten är gratis och drop in för alla åldrar och i samarbete med Uppsala city och S:t Per Gallerian.

Fyrisgårdens Broloppis


UPPSALA - SVARTBÄCKSGATAN

DATUM: 27 maj 11-15

VAR: Runt Fyrisgården


Rum för uppfinnelse skapar tillsammans med besökare. I samarbete med Fyrisgården.

ktiviteten är gratis och drop in för alla åldrar


Här kan du finna mer information om Broloppisen  >>

Kulturfestivalen Kultis


UPPSALA - KULTURKVARTERET WALMSTEDTSKA

DATUM: 4 Juni 13.45- 16

VAR: Sysslomansgatan 1 på Walmstedtska gården.


Rum för uppfinnelse skapar i det kulturhistoriska rummet tillsammans med besökare.


Aktiviteten är gratis för alla åldrar. Här kan du läsa mer om Festivalen KULTIS i Kulturkvarteret  >>

Fjällnora naturreservat


UPPSALA - FJÄLLNORA

DATUM: 10 Juni


Rum för uppfinnelse skapar i naturrummet tillsammans med besökare.

Aktiviteten är gratis för alla åldrar. 


Ni hittar oss vid vattnet, där sand möter gräs, i sluttningen. Kom och bygg med oss och låt oss se om vi kan bygga på vatten. Välkomna!Kulturhuset Storbrunn


ÖSTHAMMAR - KULTURHUSET STORBRUNN 

DATUM: 2/9


Kulturhuset fyller år! Vi ser fram emot att komma och bygga och fira detta med besökare.

Läs mer om Storbrunn och kulturhusets hela program här>>Konstnärernas Hus


UPPSALA - UPPSALA KONSTNÄRSKLUBB

DATUM: 30/9 - 8/10 OBS! Utställning. Utveckling av projektet.

(Ej deltagarbaserad aktivitet. Bara uttsällning)

MELLAN VASS OCH VERKLIGHET 


Här kan du finna mer information om Galleri 2 och Uppsala konstnärsklubb >>


Utställningen MELLAN VASS OCH VERKLIGHET är en utveckling av projektet Rum för Uppfinnelse. 


Efter att ha arbetat i en kollektiv process i Rum för Uppfinnelse med besökare på olika offentliga platser i och runt Uppsala under våren 2023 har konstnärerna nu gjort egna verk, och lånar Rummet för en stund.


Utställningen består av vass som plockats från leriga åkerdiken kring Danmarks by och frusna sjöar i Knutby. I skissade skulpturer och installationer förvandlas den till fragment och små experiment eller berättelser som jobbats fram på plats i galleriet. En skör kapsel visar rummets riktning, en videosekvens berättar om landskapet. Materialets styrka, lätthet, bräcklighet och skönhet sätter utställningens ton.
Projektet har fått stöd av Kulturrådet, Östhammars Kommun och Kulturnämnden Uppsala Kommun