Rum för uppfinnelse 2023

Rum för uppfinnelse

"

Rum för Uppfinnelse undersöker den gemensamma skapandeprocessen. Genom att tänka med våra händer formar vi inte bara oss själva utan också vår egen framtid.


Rum för Uppfinnelse är ett mobilt, tillfälligt rum som dyker upp på olika platser. Här står det konstnärliga utforskandet och materialet i centrum. Här finns material och plats för alla åldrar att bygga och skapa tillsammans. Vi skapar ett eller flera gemensamma tillfälliga verk. Konstnärerna handleder processen. 


Du kan på ett enkelt sätt delta och förhoppningsvis få inspiration. Kanske kan vi öppna dörrar till fler egna inre och yttre skapanderum.


"I görandet uppstår mötet"


.Vi hoppas kunna samverka med andra lokala aktörer på de platser vi besöker. Det kan ge nya perspektiv och andra typer av uttryck, samtal och processer kan skapas. I bland bjuder vi in andra konstutövare eller artister att delta och i bland blir vi inbjudna


"I Rum för uppfinnelse tänker vi med händerna, tillsammans, och bygger gemensam historia."OM KONSTNÄRERNA

KOS = Sofie Stenberg & Kajsa G Sjölén


Konstnärsduon KOS är Sofie och Kajsa. De jobbar gärna med platsens förutsättningar. De tänker med händerna och använder naturmaterial i sina verk och installationer. 

KOS Sofie Stenberg och Kajsa G Sjölén

SOFIE STENBERG är yrkesverksam konstnär och arkitekt bosatt i Uppsala med en Masterexamen från Konstfack. Sedan 2004 har hon arbetat med arkitektur, bildkonst och form i olika uppdrag och konstellationer. Sofie har bland annat haft separatutställning i Rättviks konsthall 2022.


Arbetsprocessen präglas av en experimentlusta, nyfikenhet och vilja att upptäcka och relatera till det förflutna, reflektera över framtiden för att förstå nuet mer. Experimenten bearbetas med materialet och kan mynna ut i måleri, rumsliga installationer, små teckningar eller typografiska figurer.


Sofie arbetar gärna platsspecifikt för att utforma sina verk i dialog med omgivningen då både verket och omgivningen får ny mening.


Hon vill lyssna till det som inte kan höras och se det som inte syns. Hon strävar efter en öppenhet för det som känns.


Naturen med sin mångfald har en särskilt central roll i Sofies arbete. Hon både samverkar med och hämtar material och stoff till sina verk från de dagliga promenaderna genom landskapen och skogarna. Vissna blomstjälkar formas till en poetisk installation, skogsbrynet lånas till galleri och tallbacken till ateljé.


Mer information om Sofie finns på www.sofiestenberg.com 


KAJSA G SJÖLENS konstnärliga arbete består i teckning, måleri, poesi, interaktiva skulpturer och händelser. Hon har gjort flytande konserter i mörkret, jättestora teckningar, 12 meter höga eldskulpturer med mekaniska rörelser. I mitt arbete finns ofta ett stort allvar som balanseras med humor. Just nu är jag upptagen av uppfinnelse, handgripliga


konstruktioner, barns upptäckande och nyfikenhet. Hur kan vi rusta barnen, och oss
själva för det gungfly som världen är? Är nyfikenhet på det nya det enda vapnet mot den här världen?


Mer information om Kajsa finns på

www.kajsanity.org


Projektet har fått stöd av: Kulturrådet och Östhammars kommun

PROGRAM 2023 

Under våren och sommaren 2023 kommer Rum för uppfinelse att befinna sig på olika platser. Vi kommer löpande att uppdatera programmet  Det är helt enkelt inte klart ännu.


Följ oss gärna på instagram så länge!  @rumforuppfinnelse

Mötesplats Steneby - Location

MUSTADFORS - FOLKETS HUS


DATUM: 2 feb Kl 9-16


Rum för uppfinnelse har bjudits in till konferensen LOCATION, LOCATION, LOCATION för att skapa tillsammans med konferensdeltagarna. 


Mötesplats Steneby bjuder in tilll konferens för att prata om platsutveckling. De fokuserar på en samskapande och idéburen platsutveckling där design och kulturdrivna processer ligger till grund och som bidrar till en hållbar omställning. Här kan du anmäla dig till konferensen. >>


Östhammar 

ÖSTHAMMAR - EV PARKEN VID KULTURHUSET STORBRUNN


DATUM: Vi återkommer med närmare information och tidpunkt för denna aktivitet.


Kulturfestivalen KULTIS 

UPPSALA - KULTURKVARTERET WALMSTEDTSKA


DATUM: Juni


Rum för uppfinnelse skapar på gården tillsammans med besökare.


Aktiviteten är gratis för alla åldrar. Här kan du läsa mer om Kulturkvarteret och snart om Kulturfestivalen >>