S O F I E   S T E N B E R G


"I skissade skulpturer och installationer förvandlas den till fragment och små experiment eller berättelser som jobbats fram på plats i galleriet"

 


Mellan vass och verklighet


PROJEKTUTSTÄLLNING MED KOS

RUMSLIG INSTALLATION

ÅR: 2023

PLATS: GALLERI 2, UPPSALA KONSTNÄRSKLUBB


Utställningen MELLAN VASS OCH VERKLIGHET är en utveckling av projektet Rum för Uppfinnelse. 


Efter att ha arbetat i en kollektiv process i Rum för Uppfinnelse med besökare på olika offentliga platser i och runt Uppsala under våren 2023 har konstnärerna nu gjort egna verk, och lånar Rummet för en stund.


Utställningen består av vass som plockats från leriga åkerdiken kring Danmarks by och frusna sjöar i Knutby. I skissade skulpturer och installationer förvandlas den till fragment och små experiment eller berättelser som jobbats fram på plats i galleriet. En bräcklig portal visar vägen, en videosekvens berättar om landskapet. Materialets styrka, lätthet, bräcklighet och skönhet sätter utställningens ton.