Lånad jord

S O F I E    S T E N B E R G

Foto: Sofie Stenberg

Lånad jord 2022"Barndomens upptrampade stigar och välkända buskage ändrar form och vi befinner oss mer och mer i okänd terräng."

Foto: Sofie Stenberg

Lånad jord


GRUPPUTSTÄLLNINGMÅLERI, TECKNING

ÅR: 2022

PLATS: GALLERI FRÖJA, ÖSTHAMMAR

MED: SARA NORDGREN


I utställningen LÅNAD JORD sammanstrålade jag och Sara Nordgren i funderingar kring samarbetet med naturen och framtiden. En process som mynnade ut i prövande måleriskisser och textila installationer.


Med naturen som utgångspunkt utforskade och transformerades tid och det trygga rummets historia, färgkombinationer, strukturer och variationsrikedomar. Fragment av tankar, känslor, varseblivelser och handens rörelse blev till uttryck.


Dialogen mellan det inre och det yttre fortgår.


Under hela utställningsperioden arbetade vi på plats i det lilla galleriet.

"Flow" och "Melt"