S O F I E   S T E N B E R G

Konstnärerna i parken

Konstnärerna som medverkade var Sofie Stenberg, Naam Anomasiri, Tim Drougge, Johanna Hästö och Anna Haglund.

Foto: Staffan Claesson

Konst tar plats


MÅLERI PÅ TEXTIL OCH PLYWOOD

ÅR: 2022

PLATS: FOLKETS PARK, HEBY

GRUPPUTSTÄLLNING


Folkparken består av en portal till parken. Ingången till det rum där lyckohjulets sus blandas med förtroliga samtal i skogs-dungens kant. Rotundan, dansbanan, scenen, buskaget, handmålade skyltar, skjutbanan och andra ingredienser skapar platsen som gör att vi känner igen oss.


Jag arbetade med platsen som utgångspunkt och använde fragment av bokstäver, former och färg från Folkparken och gjorde nya kombinationer. Plockade isär och inspirererades av rödfärgad panel och vita knutar, oxid-gröna bänkar i rader. Tombola, korv och en omsorg djupt rotad.


Det för mig folkliga och somriga talade till mig. Frågor kring färg, material och form som bärare av identitet och kultur gjorde mig mer nyfiken och intresserad av vad en folkpark betyder idag.


Den symboliska folkparkbänken rymmer historier och möten från igår till i dag. Några bitar grönmålat trä, som vilar på och sammanlänkas med metall utgör formen. Bänken har burit gammal och ung.


Serien är en stiliserad bild av den gröna folkparkbänken. Jag har lekt och laborerat fritt med de olika parkbänksdelarna och provat att se den från olika perspektiv. Vilka scenarion och händelser har utspelat sig kring bänken?


Grön folkparkbänk på grå botten, grön folkparkbänk på vit botten och grön folkparkbänk på svart botten är en serie skisser på textil.


I verket bra har jag använt mig av de allra enklaste materialen. Överbliven vitfärg som hon hittade längst in i garderober, rödfärg och plywood.


Konst tar plats är ett projekt i samarbete med Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala. Projektets idé är att finna spännande platser i länet och nya sammanhang där det vanligtvis inte visas samtidskonst. Målet är att ge publiken fler möjligheter att ta del av konstnärliga projekt på mindre orter i länet och att skapa fler platser för konstnärer att visa sin konst på. I år har Konst tar plats fått möjligheten att inta Heby folkets park. Konstnärlig projektledare 2022 är Amanda Selinder.