S O F I E   S T E N B E R G

Rummet utvecklas av besökarna och

förändras under utställningsperioden.

Foto: Sofie Stenberg


Lek mig till liv


KONSTPROJEKT. DELTAGARBASERAT PROCESSKONST. KOLLO. WORKSHOPS

ÅR: 2021

PLATS: ÅNGHAMMAREN , ÖSTERBYBRUK

MED: ELISABETH BUCHT OCH KAJSA G SJÖLÈN


PROJEKTET
I och genom lek är mycket möjligt. Tid, plats, rum och roller löses upp och blandas med fantasi. Här är vi nyfikna, frågande och undersökande. Vi bearbetar, finner strategier och omprövar.


När vi leker och skapar kan vi gestalta funderingar, frågor och insikter. Vi hanterar misstag och motgångar. Det ger livskompetens och mod att gå sin egen väg.


Projektets idé är att vandra vidare i länet för att tillgängliggöra, engagera och möta publik på olika platser och med olika förutsättningar. Vi vill ge möjlighet till utlopp för lekens och skapandets potential i olika konstaktiviteter, som till exempel öppna konstverkstäder, konstkollo och aktiviteter där publiken kan interagera. Vi gestaltar, väcker frågor och samverkar med lokalsamhället, besökare, skolor och andra kulturutövare.


RUM FÖR UPPFINNELSE
Rum för uppfinnelse är utställningens hjärta och interaktiva rum där besökare oavsett ålder bjuds in att delta på olika sätt, genom att bygga, skapa, prova och uppleva andras framlekta världar och lämna sina egna spår. Rummet utvecklas av besökarna och förändras under utställningsperioden.


Klicka på knappen för att se mer bilder från UTSTÄLNINGEN  Lek mig till iv

Samarbetsparter och sponsorer: Uppsala Konstnärsklubb, Östhammars kommun, Region Uppsala, Österbybruks herrgård, Beck Friis stiftelse, lekolar, Österby hembageri, Yll och tyll, Coop Österbybruk, Ica supermarket Österbybruk, Sadelmakarlängan, Cykelviktor, Rawenwood