Konstruktionen

S O F I E    S T E N B E R G

Foto: Sofie Stenberg

Konstruktionen 2022Konstruktionen med KOS - Ett deltagarbaserat processverk som växte fram under KULTIS Kulturfestivalen 2022

Foto: Sofie Stenberg

Konstruktionen


TILLFÄLLIG KONST/ WORKSHOP

DELTAGARBASERAD KONST

ÅR: 2022

PLATS: KULTURKVARTERET WALMSTETDSKA, UPPSALA

MED: KAJSA G SJÖLÈN


Med vass och tejp som material bjöd vi under Kulturfestivalen KULTIS 2022 in besökare att  skapa en jättekonstruktion med oss.


Aktiviteten var för både barn och vuxna och ägde rum på den historiska  Walmstedtska gården. Konstverket växte succesivt fram som ett samspel mellan människor, vass, historia i en gemenskap.


Nedan kan du se kortfilmen om hur konstruktionen växte fram.