OM

S O F I E    S T E N B E R G

OM

Fotograf: Sigrid Stenberg

SOFIE STENBERG är yrkesverksam konstnär och arkitekt bosatt i Uppsala med en Masterexamen från Konstfack. Sedan 2004 har hon arbetat med arkitektur, bildkonst och form i olika uppdrag och konstellationer både som anställd och frilansande. Alltid nyfiken på roliga samarbeten!


När hon jobbar med konst och arkitektur i våra gemensamma rum är hennes vision att skapa mänskliga och hållbara miljöer som både möter behov, väcker engagemang eller känslor och bjuder på sinnlighet. Hennes verktyg är konst och arkitektur.


”Hennes verktyg är

konst och arkitektur.”


Den konstnärliga arbetsprocessen präglas av en experimentlusta, nyfikenhet och vilja att upptäcka. Experimenten bearbetas med materialet och kan mynna ut i stort måleri, rumsliga gestaltningar, installationer, små teckningar eller typografiska figurer.


Sofie arbetar gärna platsspecifikt för att utforma sina verk i dialog med omgivningen då både verket och omgivningen får ny mening.


Hon försöker lyssna till det som inte kan höras och se det som inte syns. Hon strävar efter en öppenhet för det som känns och en lyhördhet för platsens identitet. En vilja att upptäcka och relatera till det förflutna, reflektera över framtiden för att forma nuet. 

"Hon försöker lyssna till

det som inte kan höras och

se det som inte syns."

Naturen med sin mångfald har en särskilt central roll i Sofies arbete. Hon både inspireras och hämtar material och stoff till sina verk och ideér från skogen och landskapen. Vissna blomstjälkar formas till en poetisk installation, skogsbrynet lånas till galleri och tallbacken till ateljé.

CV


UTBILDNING


1999-2004 Konstfack, University of arts, crafts and design, Master of fine arts (MFA) 5 år, 200p Stockholm


1997-1999 Wiks folkhögskola, bild och form, Uppsala


1994-1997 Bolandskolan gymnasium, konst och formgivning, UppsalaSENASTE UTSTÄLLNINGARNA


2022 Offkonsten, Uppsala, urval av kommunens offentliga konstverk, In i mörkret - ut i ljuset


2022 Rättviks Konsthall, Rättvik, separatutställning, Genomsyrad


2022 Folkets Park, Heby, samlingsutställning, Konst tar plats


2022 Galleri Fröja, Östhammar med Sara Nordgren, Lånad jord


2022 Gammel Gränome, tillfällig skulpturpark. Our saviour


2021 Folkets Hus Hargshamn, samlingsutställning, Konst åt alla


2021 Ånghammaren Österbybruk med Elisabeth Bucht och Kajsa G Sjölén, Lek mig till liv


2020 Galleri Vallhovs med Sara Nordgren, Samlade åkrar


2020 Galleri 1,2, Uppsala Konstnärsklubb, medlemsutställning, Konsten att inta ett hus


2020 Coronautställning, Uppsala, Nu möter jag skogen


2020 Enköpings Konsthall, separatutställning, Molnens naggade kanter


2019 Österbybruk, Sadelmakarlängan, separatutställning, Omnejd


2019 Galleri Vallhovs, separatutställning, Friktion


2019 Linnés Sävja med Sara Nordgren, Stilla spår


2019 Galleri Fröja, separatutställning, Gjorda spår


2019 Å-huset, Uppsala Konstnärsklubb, separatutställning, OmgivningarUPPDRAG I URVAL


2022 Rum för uppfinnelse, deltagarbaserat konstprojekt med Kajsa G SJölén med stöd från kulturrådet


2022 Utformning av utställningen i Skötsner Edhlunds ateljé - Östhammars kommun - Östhammar


2022 Offenlig konst. Målningar i trapphus - Castellum - Uppsala


2022,2023 Planering av Kulturfestivalen KULTIS i Kulturkvarteret - Uppsala


2021 Lek mig till Liv. Konstprojekt med utställning och workshoips med Elisabeth Bucht och Kajsa G Sjölén


2019 - 2022 Målning till prisutdelning av EOS- priset - Akademiska sjukhuset - Uppsala


2020 Konstnärssamtal, Enköpings Konsthall


2020 Form och grafikuppdrag  - Nya stadshuset - Indicum - Uppsala


2019 Illustrationer till rapporten Plusstad, världsutställning 2030. Nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling på beställning av Regeringskansliet, med Marta Bohlmark  - Stockholm


2019 Medverkande i planeringsarbetet med utformningen och planeringen av kulturkvarteret Walmstedtska och  samt konstnärernas hus, Uppsala


2018 Illustrationer till Juny consulting, Stockholm


2017 Utformningsuppdrag, inredningsarkitektur, Nya Tiundaskolan, Uppsala kommun, Tengbom, Uppsala


2017 Arkitektur och konstkoncept för kroppens Hus med Marta Bohlmark, StockholmWORKSHOPS OCH KONSTPROJEKT I URVAL


2022 Konstruktionen, workshop på kulturfestivalen KULTIS,Uppsala Konstnärsklubb


2022 Arkitekkturworkshop, Platser, Barnens Å-hus, Uppsala Konstnärsklubb


2021 Självporträttsverkstad, måleri, Barnens Å-hus, Uppsala Konstnärsklubb


2021 Framtidens publika konstworkshop, Lek mig till liv, Österbybruk


2021 Skuggverkstad, Lek mig till liv, Barnens Å-hus, Uppsala Konstnärsklubb


2021 Konstkollo, lek mig till liv, Österbybruk


2020 Teckningsverkstad, Barnens Å-hus, Uppsala KonstnärsklubbREPRESENTERAD


2022 Region Dalarna


2022 Uppsala kommun


2021 Statens Konstråd


2021 Folkets Hus och parker


2019 Artely


Konstföreningar och privata samlareSTIPENDIUM 


        Sven Kjerséns minnesfond


2021 Beck Friis- stiftelse grant, ÖsterbybrukÖVRIGT


2023 Digitalt residens, Transit Kulturinkubator


2021 Medlem i KRO


2021 Medlem Kc öst


2019  Medlem i Uppsala Konstnärsklubb