OM

S O F I E    S T E N B E R G

OM

Fotograf: Sigrid Stenberg


”När jag jobbar i våra gemensamma,

publika rum är min vision att skapa mänskliga och hållbara miljöer 

som både möter behov, väcker engagemang eller känslor

och bjuder på sinnlighet.

Mina verktyg är

konst och arkitektur.”


Sedan jag fick min magisterexamen MFA från Konstfack 2004 har jag arbetat med bildkonst, arkitektur och form i olika uppdrag och konstellationer både som anställd och frilansande. Alltid nyfiken på samarbeten och öppen för förfrågningar.


Under de senaste åren har min konstnärliga verksamhet och praktik fokuserat på egna utställningar, deltagarbaserade konstprojekt, fiktiva och ett fåtal genomförda gestaltningar i det offentliga rummet. Jag arbetar gärna platsspecifikt för att utforma mina verk i dialog med omgivningen då både verket och omgivningen får ny mening.


Mina arbeten består av olika uttryck i varierande skala och jag jobbar gärna gränsöverskridande med andra områden både enskilt och i olika samarbeten. Arbetet präglas av en experimentlusta, nyfikenhet och vilja att upptäcka och relatera till det förflutna, tolka vår samtid och reflektera över framtiden.


"Jag försöker lyssna till

det som inte kan höras och

se sådant som inte syns.

Jag provar att byta perspektiv.

Tar in det yttre och det inre.

Jag strävar efter en öppenhet

för det som känns."

Experimenten och de existentiella frågorna bearbetas tillsammans med materialet. De knådas, formuleras och tar form. Processen är delvis intuitiv och fragment av tankar och känslor blandas och mynnar ofta ut i exempelvis måleri, rumsliga installationer i naturmaterial, teckningar eller typografiska figurer.


Naturen har en särskilt central roll i mitt arbete. Dess rum från skog till landskap rymmer möjlighet att utforska med alla sinnen, en oändlighet av mönster, former och färger. Samtidigt som naturen, barndomens trygga välkända rum ger ro är den i fara och okänd terräng pockar på i en tid där mänskliga spår förändrar förutsättningarna för framtida liv. I min konst samverkar jag ofta med naturen. Vissna blomstjälkar blir en poetisk installation, skogsbrynet lånar jag till galleri och tallbacken till ateljé.

CV


UTBILDNING


1999-2004 Konstfack, University of arts, crafts and design, Master of fine arts (MFA) 5 år, 200p Stockholm


1997-1999 Wiks folkhögskola, bild och form, Uppsala


1994-1997 Bolandskolan gymnasium, konst och formgivning, UppsalaSENASTE UTSTÄLLNINGARNA


2022 Offkonsten, Uppsala, urval av kommunens offentliga konstverk, In i mörkret - ut i ljuset


2022 Rättviks Konsthall, Rättvik, separatutställning, Genomsyrad


2022 Folkets Park, Heby, samlingsutställnig, Konst tar plats


2022 Galleri Fröja, Östhammar med Sara Nordgren, Lånad jord


2022 Gammel Gränome, tillfällig skulpturpark. Our saviour


2021 Folkets Hus Hargshamn, samlingsutställning, Konst åt alla


2021 Ånghammaren Österbybruk med Elisabeth Bucht och Kajsa G Sjölén, Lek mig till liv


2020 Galleri Vallhovs med Sara Nordgren, Samlade åkrar


2020 Galleri 1,2, Uppsala Konstnärsklubb, medlemsutställning, Konsten att inta ett hus


2020 Coronautställning, Uppsala, Nu möter jag skogen


2020 Enköpings Konsthall, separatutställning, Molnens naggade kanter


2019 Österbybruk, Sadelmakarlängan, separatutställning, Omnejd


2019 Galleri Vallhovs, separatutställning, Friktion


2019 Linnés Sävja med Sara Nordgren, Stilla spår


2019 Galleri Fröja, separatutställning, Gjorda spår


2019 Å-huset, Uppsala Konstnärsklubb, separatutställning, Omgivningar


2017 Edsviken konsthall, Jurubedömd höstsalong, Stockholm


2016 Väsby Konsthall, Jurubedömd Salong, Stockholm
WORKSHOPS OCH DELTAGARBASERAD KONSTPROJEKT


2022 Rum för uppfinnelse, deltagarbaserat konstprojekt med Kajsa G SJölén med stöd från kulturrådet.


2022 Konstruktionen, workshop på kulturfestivalen KULTIS, Uppsala Konstnärsklubb


2022 Arkitekkturworkshop, Platser,  Barnens Å-hus, Uppsala Konstnärsklubb


2021 Självporträttsverkstad, måleri,  Barnens Å-hus, Uppsala Konstnärsklubb


2021 Framtidens publika konstworkshop, Lek mig till liv, Österbybruk


2021 Skuggverkstad, Lek mig till liv, Barnens Å-hus, Uppsala Konstnärsklubb


2021 Konstkollo, lek mig till liv, Österbybruk


2020 Teckningsverkstad, Barnens Å-hus, Uppsala KonstnärsklubbUPPDRAG I URVAL


2022 Utformning av utställningen i Skötsner Edhlunds ateljé - Östhammars kommun - Östhammar


2022 Offenlig konst. Målningar i trapphus - Castellum - Uppsala


2019 - 2022 Målning till prisutdelning av EOS- priset - Akademiska sjukhuset - Uppsala


2020 Konstnärssamtal, Enköpings Konsthall


2020 Form och grafikuppdrag  - Nya stadshuset - Indicum - Uppsala


2019 Illustrationer till rapporten Plusstad, världsutställning 2030. Nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling på beställning av Regeringskansliet, med Marta Bohlmark  - Stockholm


2019 Medverkande i planeringsarbetet med utformningen och planeringen av kulturkvarteret Walmstedtska och Walmstedtska gården samt konstnärernas hus


2018 Illustrationer till Juny consulting, Stockholm


2017 Utformningsuppdrag, Nya Tiundaskolan, Uppsala kommun, Tengbom, Uppsala


2016 Arkitiektur och konst-koncept för kroppens Hus med Marta Bohlmark, StockholmREPRESENTERAD


2022 Region Dalarna


2022 Uppsala kommun


2021 Statens Konstråd


2021 Folkets Hus och parker


2019 Artely


Konstföreningar och privata samlareSTIPENDIUM 


        Sven Kjerséns minnesfond


2021 Beck Friis- stiftelse grant, ÖsterbybrukÖVRIGT


2021 Medlem i KRO


2021 Medlem Kc öst


2019  Medlem i Uppsala Konstnärsklubb